Verklaring gebruik beeldmateriaal

Op sociale media, onze website en gedrukt materiaal publiceren we foto’s en filmpjes met als doel om te laten zien waar we als scouting Sint Maarten mee bezig zijn. Zo kunnen er opnames worden gemaakt tijdens verschillende scoutingactiviteiten. Ook u en/of uw kind(-eren) kunnen op deze foto’s of filmpje te zien zijn.

Natuurlijk zijn wij zorgvuldig bij met het maken en publiceren van foto’s of filmpjes. We maken of publiceren geen beeldmateriaal waarvan u of uw kind(-eren) schade of hinder ondervinden. Ook worden er geen persoonsgegevens vermeld/gekoppeld aan beeldmateriaal.

De toestemming gebruik beeldmateriaal blijft ook van kracht nadat u uw lidmaatschap of dat van uw kind(-eren) van Scouting Sint Maarten heeft opgezegd. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Twijfelt u? U mag op een later moment alsnog toestemming geven. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw speltakleiding of die van uw kind(-eren).

Het formulier heeft maar twee opties: wel of geen toestemming, maar als u wel graag foto's heeft van uw kind tijdens een zomerkamp of andere activiteit maar liever niet heeft dat deze gepubliceerd wordt dan kunt u dit aangeven bij de speltak leiding.

 

U kunt het formulier ook downloaden door hier te klikken.