Nuttige links voor onze leidinggevenden

Vergaderdata
De vergaderdata van de groepsraden en de bestuursvergaderingen voor dit jaar zijn te vinden via onderstaande download.

Sharepoint
Gebruik onderstaande link om met je Sint Maarten account in te kunnen loggen op onze Sharepointomgeving