Een veilige omgeving
Als Scoutinggroep zijn we ons ervan bewust dat de veiligheid van onze leden aandacht verdiend.
Onze leden moeten op een fijne wijze de scoutingactiviteiten kunnen beleven, waarbij er geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging. 

Gedragscode
Bij Scouting Sint Maarten houden we ons aan de wet en de gedragsnormen zoals geformuleerd in de gedragscode van Scouting Nederland. De gedragscode van Scouting Nederland geeft grenzen aan in het contact tussen scoutingleden en met minderjarigen. Iedereen die een functie binnen Scouting Sint Maarten vervult moet deze gedragscode naleven. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. De link naar deze gedragscode is hiernaast weergegeven.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Scouting is avonturen beleven voor jong en oud. Daar hoort geen grensoverschrijdend gedrag bij. 
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag is één van de maatregelen binnen Sint Maarten om  een veilige omgeving binnen onze vereniging te bieden.
Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Vertrouwenspersonen
Als er sprake is van een vervelende situatie moet je in alle vertrouwen dit kunnen bespreken. Sint Maarten heeft daarvoor twee vertrouwenspersonen: Ingrid Willems en Jan Damen.
Je kunt jouw situatie aan een van hen voorleggen en dan kunnen jullie samen bekijken of/welke stappen er te nemen zijn. 
De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via de links hiernaast.

Ook kun je altijd contact opnemen met het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op telefoonnummer 033 – 496 09 11 of via de e-mail: socialeveiligheid@scouting.nl